fbpx

Dette er en klinikk med stort vekstpotensiale. Fra 2020 til 2021 steg omsetningen med 27%. De seneste årene har klinikken drevet med overskudd. Får vi inn en stabil veterinær er det potensiale til å drive god forretning, som gjør det attraktivt å være medeier.

Denne veksten kan fortsette med den rette veterinæren ved roret. Vi har ikke vakt. En god del kasus blir per i dag henvist – disse kan tilfalle klinikken dersom kompetansen er til stede.

Du er først og fremst en veterinær med erfaring og faglig kompetanse som gjør at både medarbeidere og kunder føler seg trygge i ditt nærvær. Du har ambisjoner om å bli en god ankerperson på klinikken og går inn i et fellesskap med både respekt og vilje til å skape resultater.

Teamet: I ledelsen har vi de siste par år erfart at Ida, Tone, Manu og Rebecca driver klinikken godt sammen. Når vi gir teamet ansvar, så trår de til og løser problemer fortløpende ved hjelp av kompetanse, lagånd og et fantastisk samhold. Vi arbeider derfor med organisasjonsformen TEAL, som bygger på selvledelse.

Se hele stillingsannonsen (klikk gjennom slides)