Våre tjenester

Vi kan tilby et bredt spekter av utredninger og behandlinger av ditt dyr. Vår klinikk er som et lite sykehus, bare for dyr i stedet for mennesker. Vi er først og fremst opptatt av ditt dyrs velferd. Vi stiller riktig diagnose før behandling av dyret igangsettes.

Poliklinikk

Vi utfører alle typer vaksinasjoner, kliniske undersøkelser og ID-merking med elektronisk chip. Ved vaksinasjoner vil det alltid bli utført en helsesjekk, da dyret skal være friskt for å få vaksine. Årlig helsekontroll er viktig fordi vi da kan oppdage og ta tak i helseproblemer på et tidlig stadium. I poliklinikken behandler vi mindre skader og sykdommer. Her tar vi også forskjellige diagnostiske tester og prøver fra dyret.

Tannbehandlinger

Tannsykdom er den vanligste sykdomsgruppen hos hund og katt. Vi har eget tannbehandlingsrom med moderne tannunit og digitalt tannrøntgen. Her utføres profesjonell plakk- og tannsteinfjerning, polering, trekking av tenner, skånsom oralkirurgi, samt andre tannbehandlinger. Dyrlege Marianne har en lengre etterutdanning innen tann- og tannkjøttsykdommer.

Røntgenundersøkelser

Vi utfører alle typer diagnostiske røntgenundersøkelser inklusive rutinemessige HD/AD undersøkelser. Vi kan også tilby spesielle kontrastundersøkelser av mage, tarm og urinveier. Ved de fleste røntgenundersøkelser er det ofte nødvendig å gi en mild bedøvelse for å oppnå optimal bildekvalitet og strålehygienisk sikkerhet for personalet.

Kirurgi

Vi har egen operasjonssal med med trygg og skånsom gassanestesi. Her utfører vi det meste innen bløtvevskirurgi, i tillegg til rutinemessige inngrep som sterilisering og kastrering. Dyrepleier med etterutdanning innen anestesi passer på dyret i narkose. Avansert overvåkingsutstyr gjør at vi kan følge med på pasientens oksygen- og CO2mengde i blodet, hjerte og puste-frekvens og temperatur gjennom hele anestesien.

Indremedisinske utredninger

Indremedisin kan være tidkrevende, men siden vi har eget laboratorium kommer vi raskt et godt stykke på vei. Vi utreder og behandler stoffskiftesykdommer, mage-/tarmlidelser, hjertesykdom, luftveislidelser, hormonforstyrrelser mm. For å kunne stille en indremedisinsk diagnose er man ofte avhengig av å ta flere prøver og gjøre gjentatte undersøkelser.

Laboratorieanalyser

Vi har egne blodanalyseapparater, slik at vi kan få svaret samme dag prøven tas. Vi utfører daglig mikroskopering og analyser av urin, blod, celle- og vevsprøver i eget laboratorium. Prøver sendes til spesialiserte laboratorier i inn- og utland når det er nødvendig.

Hospitalisering

Ofte er det nødvendig at vi beholder dyret ditt her store deler av dagen. Vi har egen avdeling med romslige bur for dagoppstalling, eller hospitalisering hvis dyret trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Hunder og katter settes på forskjellige rom for å unngå unødig stress. Her overvåker vi pasienter etter bedøvelse og narkose.

Hjemmeavliving

Det er uunngåelig at den dagen kommer, da man må ta farvel med sin firbente venn på grunn av uhelbredelig sykdom eller skade. Vi har et “stillerom” med separat utgang som benyttes til avliving. Dette foregår verdig og fredelig. Vi tilbyr å komme hjem til deg for å avlive dyret ditt dersom du ønsker det. Vi samarbeider med Ditt Smådyrkrematorium AS på Finnsnes. Besøk deres hjemmeside (www.dittsmådyrkrematorium.no) for mer informasjon om kremering og valg av urner.

Henvisningsklinikker

Sortland Dyreklinikk  har utstyr og kompetanse til å utføre avansert beinkirurgi. Deres ortopediske kirurg Rune Mikalsen jobber delvis som kirurg ved Norges Veterinærhøgskole og er en av landets dyktigste kirurger. Hit rekvirerer vi pasienter som trenger denne type behandling. Videre oppfølging skjer her hos oss.

Evdensia Bodø Dyrehospital har spesialkompetanse på hjertediagnostikk med avanserte ultralydundersøkelser og EKG. Veterinær Hanne Myrnes er også en dyktig atferdsterapeut, og tar imot eiere som trenger hjelp med sin hunds atferd.

NMBU Smådyrklinikken (https://www.nmbu.no/tjenester/uds/smadyr/fag), tidligere Norges Veterinærhøgskole, har den beste kompetansen dersom det er behov for undersøkelser med endoskopi.